လက်ဖြင့်ကောက်စိုက်သည့် နည်းစနစ် ၏ အားသာချက်များ နှင့် အားနည်းချက်များ

အားသာခကွြ မွားမှာ


ပွိုးသကြ ၁၅ ရကမြှ ၄၀ ရကသြား အတှငြး ပှောငြးရှှေ့ စိုကပြွိုးနိုငသြညြ။
ပုံမှနကြှမြး ရိုကမြှေ ညှိရုံဖှင့ြ စိုကခြငြးရေ အတိမအြနကြ အမွိုးမွိုးတှငြ စိုကပြွိုး နိုငသြညြ။
စကဖြှင့ြ စိုကပြွိုး သကဲ့သို့ ငှကေုနြ ကှေးကွ မမွားခွေ။
စပါးခငြး အတှငြးပေါငြးမှကြေ ပါကရြောကမြှု သကသြာေ စသညြ။
လုပကြှကြ ငယြ လယသြမား အမွားစု (Small Scale Farmers) အတှကြ အထူးသင့တြောသြော နညြးစနဈဖှဈပါသညြ။

အားနည်းချက်မှာ


စက်ဖြင့် စိုက်သကဲ့သို့ လျင်မြန် စွာပြီးစီးနိုင်ခြင်း မရှိချေ။ ကောက်စိုက် လုပ်သား ရှားပါးမှု နှင့် ကြုံတွေ့ ရနိုင်သည်။ အတန်းလိုက် မစိုက်ဘဲ ကျဘမ်း စိုက်ခြင်းဖြင့် ကောက်ကွက် အပင်ဦးရေ မပြည့် မီပါက မျှော်မှန်း စပါးအထွက်ကို မရရှိနိုင်ချေ။
မိုးရေကိုသာ အားကိုးရသော မိုးနည်းပါး သည့်ဒေသများ၌ ပျိုးထောင်ပြီး၊ စိုက်ခင်းပြုပြင်ရန် မိုးမရွာ သွန်းခြင်း၊ ကောက်စိုက် လုပ်သား ခက်ခဲခြင်းစသည့် အခြေအနေများတွင် ပျိုးသက်ကြီး သွားသည်နှင့် ကြုံတွေ့ ရလေ့ ရှိပါသည်။

Sin thi ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *