စက်ဖြင့်ကောက်စိုက်သည့် နည်းစနစ် ၏ အားသာချက် များ နှင့် အားနည်းချက်များ

စက်ဖြင့်ကောက်စိုက်သည့် နည်းစနစ်

အားသာချက်မှာ


အချိန်မီ လျင်မြန်စွာ စိုက်ပျိုးပြီးစီးစေသည်။ စိုက်ပင် စိုက်တန်း အကွာအဝေး တိကျညီညာ မှန်ကန်စေသည်။ ကောက်ပင် အမြစ်စွဲ အပင်လှန်မှုမြန်ဆန်‌စေသည်။ ပျိုးသက်နုကို စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် သန်မာ ထွားကြိုင်း သည့် ပင်ပွားများကိုဖြစ်ထွန်းစေသည်။ စပါး ရင့်မှည့်မှု ညီညာစေပါသည်။

အားနည်းချက်မှာ


စက်ဖြင့် အံဝင်ဂွင်ကျေ စသည့် ပျိုးဗန်း (သို့မဟုတ်) ပျိုးဖျာစသည့် သီးခြား ပျိုးထောင်မှု လုပ်ငန်းဆာင်ရွက်ရန် လိုသည်။ ပျိုးသက်နု ချိန်တွင်သာ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ပျိုးသက် မကြီးမီ စိုက်ခင်း တမန်း ပြီးစီးရန် လိုသည်။ လက်ဖြင့် စိုက်ခြင်းထက် စိုက်ခင်းတမန်း အထူးကောင်းမွန်ရန် လိုသည်။ တမန်းပြင် ညီညာ အောင် ပီပြင်စွာ ကြမ်းရိုက် တမန်း ပြင် ညှိရန် လိုသည်။ စက်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် တမန်းပြင်တွင် ရေထိန်းသိမ်းမှု စနစ်တကျဖြင့် သင့်တော်သော အနေအထားရှိရန် လိုပါသည်။

Sin thi ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *