ပဲပုတ်က ဈေးမြင့်တက်လာပါတယ်။မြေပဲ ဈေးတွေကတော့ ပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။

၂၃.၈.၂၀၂၃

မတ်ပဲက ဈေးပြန်မြင့်တက်လာပြီး ပဲစင်းငုံနီကတော့ ဈေးငြိမ်ပါတယ်။ပဲအများစု ဈေးငြိမ်ပါတယ်။ ပဲပုတ်က ဈေးမြင့်တက်လာပါတယ်။မြေပဲ ဈေးတွေကတော့ ပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ(FAQ/RC) တစ်တင်း ၇၈၉၉၀

မတ်ပဲ (Raw) တစ်တင်း ၃၉၅၀ မှ ၃၉၈၅

မတ်ပဲ(SQ/RC) တစ်တင်း ၈၄၄၅၅

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၁၂၅၅၀

ပဲတီစိမ်း တစ်ပိဿာ ၂၆၆၅ မှ ၃၆၇၀

စားတော်ပဲလုံး တစ်ပိဿာ ၆၈၃၀ မှ ၇၅၀၀

ပဲလွန်းဖြူ တစ်ပိဿာ ၂၃၈၀ မှ ၂၇၂၀

ပဲလွန်းနီ တစ်ပိဿာ ၃၂၅၀ မှ ၃၄၂၀

ပဲပုတ်(မြစ်ဝဆီတိုး) တစ်ပိဿာ ၃၂၅၀ မှ ၃၃၃၅

ပဲပုတ်(မြစ်ဝအထွက်တိုး)တစ်ပိဿာ ၃၁၆၅ မှ ၃၂၅၀

ကြက်သွန်နီ တစ်ပိဿာ ၂၉၀၀ မှ ၃၅၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း) တစ်ပိဿာ ၇၈၀၀ မှ ၉၅၀၀

မန္တလေး

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၃၆၀၀၀၀ မှ ၄၀၆၀၀၀

နှမ်းဖြူ တစ်အိတ် ၄၁၀၀၀၀ မှ ၄၃၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) တစ်အိတ် ၄၄၀၀၀၀ မှ ၄၅၀၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၂၀၀၀၀

နှမ်းနက် တစ်အိတ် ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၂၀၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၆၂၀၀၀ မှ ၆၃၀၀၀

ပဲပုတ်(ဗမာ) တစ်အိတ် ၂၃၀၀၀၀ မှ ၂၄၀၀၀၀

ပဲပုတ်(ရှမ်း) တစ်အိတ် ၁၆၈၀၀၀ မှ ၁၇၈၀၀၀

ပဲကြား တစ်အိတ် ၂၀၇၀၀၀ မှ ၂၀၈၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများစီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *