စပါးနှစ်ကြိမ် ရွှေ့ပြောင်း ကောက်စိုက်သည့် စနစ်

ရေကြီး‌ရေလွှမ်းဖြစ်ပေ်လေ့ရှိသည့် ဒေသ များတွင် စပါးအောင်မြင်စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် နည်း စနစ်ဖြစ်သည်။

နှစ်ကြိမ် ရွှေ့ပြောင်းကောက်စိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။ရှေးဦးစွာ ပျိုးခင်း အား ရေလွတ်ရာ ကုန်းကျသည့် လယ်မြေတွင် ပျိုးထောင်ရန်ြ ဖစ်သည်။

ပျိုးသက်ရက် (၂၀) သားခန့်တွင် ပျိုးနှုတ်ပြီး အချိန်တို အတွင်း ဦးစွာရေကျသည့် အပေါ်ပိုင်း လယ်မြေတွင်ပြောင်းရွှေ့ စိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်ပါ သည်။

ရေကြီးရေလွှမ်း လယ်မြေ အားလုံး လုံးဝရေကျ ချိန်တွင် အဆိုပါ စိုက်ခင်း မှ ကောက်ပင် များအား နှုတ်ယူကာ ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ ကောက်စိုက်ရန် ဖြစ်ပါ သည်။

ဤ နည်း ကို ရေကြီးရေလွှမ်းပြီး ရေကျချိန် ပျိုး အဆင်သင့်ဖြစ်စေရေး အတွက် အသုံးပြု နိုင်သည်။

မမျှော် လင့်ပဲရေကြီးရေလွှမ်း ပျက်စီးနိုင် သည့် လယ်မြေ များတွင်လည်း ရေကြီးရေလွှမ်းမှု မဖြစ်ပေါ်မီကပင် နှစ်ကြိမ်ရွှေ့ပြောင်း စိုက်နည်း စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင် ထားပါက လိုအပ်ချိန် ပျိုးရှာဖွေရမှုမှ ကင်းဝေးနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *