ဒေသ စပါးမျိုး များနှင့် နောက်ဆွဲ စိုက်ပျိုးနိုင်မှု

စပါးစိုက်ပျိုးချိန် (Time of Sowing) သည် အရေးပါသော အချက် တစ်ချက်ဖြစ်သည်။

ဒေသ စပါးမျိုး (Local Rice Variety) သည် အလင်းရောင် တုံ့ပြန်မှု (Photoperiod Sensitive) ရှိသည်။

နေ့တာ တိုသည့် ကာလတွင် အနှံထွက် ပန်းပွင့်လေ့ ရှိသည်။အရည် အသွေးကောင်း သည်။အထွက်နှုန်း သင့်တင့်သည် ။

ဒေသ စပါးမျိုးများ၏ စိုက်ပျိုးချိန် အလိုက် ဖြစ်ထွန်းမှုကို ၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၂ ထိ ရဲဘော်ရင်၊ ရဲဘော်လတ်၊ ရဲဘော်စိန်၊ ရဲဘော်ရိုးစိမ်း၊ အင်းမ ရဲဘော်၊ ပင်တိုစိမ်း ၊ပေါ်ဆန်းမွှေး၊ ငကျွဲ ၊ရွှေဒင်္ဂါး ၊ရွှေမန်း ၁ ၊နှံကား စပါး မျိုးတို့ကို စိုက်ပျိုး၍ စမ်းသပ်မှု များ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

သုသေသနရလဒ်များအရ-ဇူလိုင်လ – ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းစိုက်ခြင်းသည် အထွက် အများဆုံးရရှိစေသည်။

သြဂုတ်လ-သြဂုတ်လယ်တွင် စိုက်ပါက ပုံမှန်ထက် အသက်ကြီး သွားသော်လည်း အထွက် များစွာလျော့ နည်းခြင်း မရှိချေ။

စက်တင်ဘာလ -စက်တင်ဘာလ လယ်စိုက်ခြင်းသည် ကောက်ကွက် တစ်ကွက်ရှိ အနှံ အရေ အတွက် နည်းခြင်း၊ တစ်နှံပါ အောင်စေ့ အရေအတွက် နည်းခြင်း တို့ကြောင့် စပါးအထွက် အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။

နောက်ဆွဲ စိုက်နိုင်ခြင်း -ရေကြီးရေလွှမ်း ခံရပါက ဒေသ စပါးမျိုးများကို ပုံမှန်ထက်နောက်ကျ စိုက်နိုင်သည်။ သီးထပ် သီးနှံပုံစံ အရ ရှေ့သီးနှံကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ မမျှော်လင့်သော အကြောင်းကြောင့်သော် လည်းကောင်း ၊နောက်ဆွဲ စိုက်ရမည့် အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်ပါက ဒေသ စပါးမျိုးများကို ပုံမှန်ထက်‌ နောက်ကျ စိုက် နိုင် ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *