မိုးရာသီ အစိုတမန်း တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ ချစိုက်စပါး (Wet seeded rice) အတွက် မြေသြဇာ ကျွေးသင့် သည့် အချိန်များ

မိုးရာသီတွင် အစိုတမန်းပြင်၌ တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ စိုက်စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးသော စပါးခင်းအတွက် စပါးပင်၏ ကြီးထွားမှု အဆင့်အလိုက် မြေသြဇာကျွေးသင့်မှု ကို အောက်တွင်ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။

အဆင့် ၁ .

Early growth (မျိူစေ့ချပြီး ၁၂ မှ ၁၆ ရက် အတွင်း) – N, P, Kမြေသြဇာ သုံးမျိုးလုံး ၊ဒေသ အလိုက် ၊လိုအပ်ချက် အရ လိုအပ်သော ပမာဏကို ကျွေးပေးရန်ဖြစ်သည်။ စိုက်ခင်း အခြေအနေ မကောင်းပါက (ဥပမာ -ရေမလုံလောက်မှု) ပမာဏလျော့၍ကျွေးသင့် ပါသည်။

အဆင့် ၂ .

Active tillering (မျိုးစေ့ချပြီး ၂၃ မှ ၂၇ ရက်) – Nမြေသြဇာ ကျွေးပေးရန် လိုအပ်သည်။ စိုက်ခင်း အခြေအနေ မကောင်းပါက (ဥပမာ-ရေမလုံလောက်မှု) ကျွေး ပေးရန်မသင့်ပါ။

အဆင့် ၃ .

Early panicle initiation (သက်လျင် စပါးမျိုးများတွင် မျိုးစေ့ချပြီး ၃၃ မှ ၃၇ရက်) (သက်လတ် စပါးမျိုးများတွင် မျိုးစေ့ချပြီး ၄၀ မှ ၄၄ ရက်) – N မြေသြဇာ ကျွေးပေးရန် လိုအပ်သည်။ စိုက်ခင်း အခြေအနေ မကောင်းပါက (ဥပမာ -ရေမလုံလောက်မှု) ပမာ ဏလျော့၍ ကျွေးသင့်သည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *