စပါးရိတ်သိမ်းချိန်မှန် ရိတ်သိမ်းရေး (Right Time of Harvest)

ဆန်အရည် အသွေးကောင်း စေရေးနှင့် စပါးအထွက် စွမ်းရည်အပြည့်အဝ ရရှိစေရေး တို့အတွက် စပါးကို ရိတ်သိမ်း ချိန်မှန်တွင် ရိတ်သိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

စပါးနှံရှိ စပါးစေ့များ ၈၀ မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ရိုးရောင်  ဖြစ်ပေါ်ချိန် (တနည်း) စပါးခင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အနှံထွက်ချိန်မှ စတင်ရေတွက်ပါက နွေစပါးတွင် ၂၈ မှ ၃၅ ရက်သား၊ မိုးစပါးတွင် ၃၂ မှ ၃၈ ရက်သားတွင် ရိတ်သိမ်းရန် ဖြစ်သည်။

ရိတ်သိမ်းချိန် စောလွန်းက အဖျင်းများသည်။

ဆန်ကြိတ်က အကျိုးအကြေများသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန် နောက်ကျလွန်းက အပင် ယိုင်လဲသည်။

စပါးစေ့များ အနှံမှကြွေကျသည်။ ကြွက်ငှက် ပိုးမွှားဖျက် ဆီးနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆန်ကြိတ်ပါကလည်း အကျိုးအကြေများ နိုင်ပါသည်။

ထိုမျှမက ဆန်အရည်အသွေးကို လည်း ညံ့ဖျင်းစေပါသည်။

ရိတ်သိမ်းချွေလှေ့ လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်တွင် လေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။

၎င်းတို့မှာ-

ရိတ်သိမ်းစဉ်- ၁ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ချွေလှေ့စဉ်- ၂ မှ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ အခြောက် လှမ်းစဉ်- ၁ မှ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိုလှောင်စဉ်- ၂ မှ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ စက်ကြိတ်စဉ်- ၂ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။

သို့ဖြစ်၍ ရိတ်သိမ်းမှန်တွင် ရိတ်သိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရိတ်သိမ်း ချွှေလှေ့စဉ်  လေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုများ  လျော့နည်း စေရေး  လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်တွင် ဂရုပြု ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *