မတ်ပဲ ကဈေးဆက်တိုက်မြင့်တက်နေပါတယ်။နှမ်းမျိုးစုံဈေး အနည်းငယ်ပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။

၁၆.၁၀.၂၀၂၃

မတ်ပဲ ကဈေးဆက်တိုက်မြင့်တက်နေပါတယ်။နှမ်းမျိုးစုံဈေး အနည်းငယ်ပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။စားတော်ပဲဈေး အနည်းငယ်ကျဆင်းပေမယ့် ပဲအများစု ဈေးငြိမ်ပါတယ်။ ပြောင်းဈေး အနည်းငယ်ပြန်မြင့်တက်လာပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူဈေး မြင့်တက်လာပါတယ်။ဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတဲ့ ထန်းလျက် က အနည်းငယ်ဈေးပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ(FAQ/RC) တစ်တင်း ၈၅၇၇၀

မတ်ပဲ (Raw) တစ်တင်း ၄၃၅၀ မှ ၄၃၈၅

မတ်ပဲ(SQ/RC) တစ်တင်း ၉၅၁၀၀

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၃၁၀၃၀

ပဲတီစိမ်း တစ်ပိဿာ ၂၈၆၅ မှ ၃၆၃၀

ပြောင်းဆံ တစ်ပိဿာ ၁၀၆၀ မှ ၁၀၈၀

ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ၊မြင်းခြံ၊) တစ်ပိဿာ ၁၈၀၀ မှ ၃၅၅၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) တစ်ပိဿာ ၇၈၀၀ မှ ၈၀၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း) တစ်ပိဿာ ၈၀၀၀ မှ ၉၁၀၀

ထန်းလျက် တစ်ပိဿာ ၃၅၅၀ မှ ၅၅၀၀

မန္တလေးဈေးကွက်

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၂၉၅၀၀၀ မှ ၃၅၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ တစ်အိတ် ၃၆၅၀၀၀ မှ ၃၈၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) တစ်အိတ် ၃၈၀၀၀၀ မှ ၃၈၅၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၂၉၀၀၀၀ မှ ၂၉၅၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၁၅၀၀၀

ပန်းနှမ်း တစ်အိတ် ၁၉၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၅၁၀၀၀ မှ ၅၂၀၀၀

ပြောင်းဖူး(ရှမ်း၊ဗမာ) တစ်အိတ် ၅၀၀၀၀ မှ ၅၂၀၀၀

မြေပဲလုံးဆံနီ တစ်ပိဿာ ၆၃၀၀ မှ ၇၅၀၀

စားတော်ပဲ တစ်အိတ် ၁၉၀၀၀၀ မျ ၃၆၀၀၀၀

ပဲပုတ်(ရှမ်း) တစ်အိတ် ၁၆၅၀၀၀ မှ ၁၈၅၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများ စီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *