မတ်ပဲက ဆက်ပြီး ဈေးတက်သလို ပဲကြီးဈေးလည်း မြင့်တက်ပါတယ်။

၁၇.၁၀.၂၀၂၃

မတ်ပဲက ဆက်ပြီး ဈေးတက်သလို ပဲကြီးဈေးလည်း မြင့်တက်ပါတယ်။ပဲလွန်းနီ ဈေးအနည်းငယ်ကျဆင်းပေမယ့် အများစု ဈေးငြိမ်ပါတယ်။နှမ်းမျိုးစုံဈေး အနည်းငယ်ပြန်ကျဆင်းပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ(FAQ/RC) တစ်တင်း ၈၅၃၇၀

မတ်ပဲ (Raw) တစ်တင်း ၄၃၉၀ မှ ၄၄၂၅

မတ်ပဲ(SQ/RC) တစ်တင်း ၉၄၆၉၅

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၃၁၀၃၀

ပဲတီစိမ်း တစ်ပိဿာ ၂၈၆၅ မှ ၃၆၃၀

ပဲလွန်းနီ တစ်ပိဿာ ၃၀၀၀ မှ ၃၆၇၀

ကုလားပဲခြမ်း တစ်ပိဿာ ၅၈၅၀ မှ ၆၁၀၀

ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ၊မြင်းခြံ၊) တစ်ပိဿာ ၁၉၀၀ မှ ၃၃၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) တစ်ပိဿာ ၇၈၀၀ မှ ၈၀၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း) တစ်ပိဿာ ၈၀၀၀ မှ ၉၁၀၀

မန်ကျည်းသီး(အသား၊ပွင့်ကပ်) ၁၁၅၀ မှ ၂၅၀၀

သကြား(ပြည်တွင်း) တစ်ပိဿာ ၃၇၇၀ မှ ၃၇၈၅

တရုတ်အာလူး တစ်ပိဿာ ၁၈၀၀

မန္တလေးဈေးကွက်

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၂၈၅၀၀၀ မှ ၃၅၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ တစ်အိတ် ၃၅၀၀၀၀ မှ ၃၈၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) တစ်အိတ် ၃၈၀၀၀၀ မှ ၃၈၅၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၂၈၅၀၀၀ မှ ၂၉၀၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၁၅၀၀၀

ပန်းနှမ်း တစ်အိတ် ၁၉၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၅၁၀၀၀ မှ ၅၂၀၀၀

ပဲကြီး(က၊လ၊သ) တစ်အိတ် ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၄၀၀၀၀

ပဲတီစိမ်း တစ်အိတ် ၁၅၅၀၀၀ မှ ၁၇၂၀၀၀

စမုန်နက် တစ်ပိဿာ ၅၈၀၀ မှ ၆၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများ စီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *