(၁၅.၁.၂၀၂၄ မှ ၁၉.၁.၂၀၄ )ထိတစ်ပတ်စာ ဈေးကွက်သုံးသပ်ချက်

ဇန်နဝါရီလ တတိယပတ် ကုန်စည်ဒိုင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်စျေးကွက်မှာ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စျေးနူန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။

ခုတပတ်မှာတော့ ပြောင်း စျေးကျဆင်းသလို ကုလားပဲ ၊ စားတော်ပဲ ၊မတ်ပဲ လည်း စျေးကျလာပြီး ပဲကြီးကတော့ အကျစျေးမှာ ငြိမ်နေပါတယ်။

မတ်ပဲ 

မတ်ပဲက ဆက်တိုက်အတက်ပြလာရာကနေ ခုနပတ်မှာ စျေးဆက်တိုက် ကျလာပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း မတ်ပဲပိဿာ ၂၀ တစ်တင်းကို ၉၀၀၀၀ ကျပ်အောက်အ ထိကျဆင်းနိုင်ဖွယ်မ ရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ 

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင် စျေးကွက်မှာ ခုတပတ်  မတ်ပဲFAQ တစ်တန်ကို ၂၉၇၂၅၀၀ ၂၉၈၇၅၀၀ ကျပ်စျေးရှိ လို့ အရက်တပတ်ကထက် တစ်တန်ကို ကျပ် ၅၅၀၀၀ ဝန်းကျင် စျေးကျလာပါတယ်။

မန္တလေးစျေးကွက်မှာလည်း အခုတပတ်မှာ  အမြင့်ဆုံး ပိဿာ ၆၀  အမြင့်ဆုံး  ၂၈၂၀၀၀ ကျပ်သာရှိ လို့   အရင်ပတ်ကထက် ၈၀၀၀ ကျပ် ကျဆင်းလာတာပါတယ်။

ဟင်္သါတကုန်စည်ဒိုင်နဲ့ ပဲခူးတိုင်းကကုန်စည်ဒိုင်တွေမှာလည်း မတ်ပဲပိဿာ ၂၀ ကို ၉၉၀၀၀ ကျပ်ရှိရာ ကနေ ၉၆၀၀၀ ကျပ်အထိကျဆင်းလာပါတယ်။

ပြောင်းဆံ

ပြည်တွင်းက မန္တလေးရော ရန်ကုန်စျေးကွက်မှာပါ  ပြောင်းဆံစျေးက ကျဆင်းလာပြီး အရောင်းအဝယ် လည်းအေးနေပါတယ်။ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင် စျေးကွက်မှာ အရင်တပတ်က  ပြောင်းဆံတစ်ပိဿာကို ၁၁၈၀ မှ ၁၂၀၀ ကျပ်အထိရှိခဲ့ ပြီး ခုတပတ်မှာတော့ တစ်ပိဿာကို ၁၁၆၀ မှ ၁၁၈၀ ကျပ်အထိသာရှိလို့ တစ်ပိဿာကို ၂၀ညကျပ် ကျဆင်းလာပါတယ်။

မန္တလေးစျေးကွက်မှာလည်း ခုတပတ်မှာ ပြောင်း  ၅၄ ပိဿာတစ်အိတ်ကို  ပြောင်း (cp) က ၅၆၀၀၀ မှ ၅၆၅၀၀ ကျပ်ရှိလို့ အရင်တပတ်ကထက် ၂၀၀၀ ကျပ်ကျဆင်းလာသလို  ပြောင်း (ဗမာ) က ၅၄၀၀၀ မှ ၅၅၀၀၀ ကျပ်ပေါက်လို့ ၁၅၀၀ မှ  ၂၅၀၀ ကျပ် ကျဆင်းလာပြီး ပြောင်း (ရှမ်း)က ၅၇၀၀၀ မှ ၅၇၅၀၀ ကျပ် ပေါက်လို့ ၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ ကျပ် ကျလာပါတယ်။

ကုလားပဲ

ကုလားပဲက ရနကွုနစွှေးကှကမွှာ အတကအွကမှငှိမပွမယေ့ွ   အရငတွပတစွှေးတနွးမှာပဲ ပှနရွောကွ လာပှီး  မနတြလေးကုနစွညစွှေးကှကမွှာတော့ ပှညပွတငပွို့မှုရှိတဲ့ v2 နဲ့ v7 က တကရွိပပွှပှီး ကုလားပဲ ၉၂၉က စှေးကဆှငွး ပါတယွ။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်စျေးကွက်မှာ  ကုလားပဲဖြူလုံး တစ်ပိဿာကို ၅၁၆၅ မှ ၅၃၃၅ ကျပ်ရှိပြီး  ကုလားပဲဖြူလုံး ကြီးကလည်း တစ်ပိဿာကို ၅၃၃၀ မှ ၅၅၀၀ ကျပ်စျေးနဲ့ အရက်တပတ်က အတိုင်း ငြိမ်ပါတယ်။

မန္တလေးစျေးကွက်မှာတော့   ကုလားပဲ v2 က ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၁၁၀၀၀   ကျပ်ရှိပြီး အရင်တပတ်ကထက် ၁၀၀၀ ကျပ်တက်လာသလို  ကုလားပဲ v7ကလည်း  ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၄၅၀၀၀ ကျပ်စျေး ပေါက်လို့ အရင်တပတ်ကထက် ၃၀၀၀ ကျပ်တက်လာပြီး   ကုလားပဲ 929 ကတေည့  ၂၈၈၀၀၀ မှ ၂၉၀၀၀၀ ကျပ်စျေးပေါက်လို့ ခုတပတ်မှာ ၅၀၀၀ ကျပ်စျေးကျဆင်းသွားပါတယ်။  

ကုလားပဲက လက်ကျန်နည်းပြီးအသစ်ပေါ်ချိန်နီးလာတာကြောင့် စျေးက အတက်အကျ တည်ငြိမ်မှုမရှိဖြစ် နေတာပါ ။

စားတော်ပဲ

အရင်တပတ်က တက်ရိပ်ပြခဲ့တဲ့ စားတော်ပဲက ခုတပတ်  ရန်ကုန်ရော မန္တလေးစျေးကွက် မှာပါ စျေးကျလာပါတယ်။ စားတော်ပဲကလည်း ပြည်တွင်း စားသုံးမှုသာအဓိကဖြစ်လို့ ပြည်တွင်းဝယ်လိုအား ၊စားသုံးအား၊လက်ကျန်အခြေအနေပေါ့လိုက်ပြီး စျေးက ပြောင်းလဲနေတာပါ။ 

ရနကွုနစွှေးကှကမွှာ အရငတွပတကွ တဈပိူာကို ၆၃၃၀ မှ ၆၈၃၅ ကပှအွထိရှိခဲ့ပှီး ခုတဈပတမွှာတော့   ၆၁၆၅ ကပွှ ၆၆၇၀ စှေးပေါကလွို့ ၁၆၅ ကပွှ စှေးကသှှားပါတယွ။ 

မန္တလေးကုန်စည်စျေးကွက်မှာ လည်း စားတော်ပဲ ( ကနေဒါ) ၅၉.၂၅ ပိဿာကို ၂၆၀၀၀၀ မှ ၂၆၅၀၀၀ ကျပ်စျေးပေါက် လို့ ၁၇၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ကျပ်စျေးကျလာပြီး  ပြည်တွင်းထွက် စားတော်ပဲ (ကျွန်း )က ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၆၀၀၀၀ ကျပ်စျေးရှိပြီးစားတော်ပဲ( ယူကရိန်း) ကတော့ ခုတပတ်မှာ စျေးတန်းဖွင့်တာမတွေ့ရပါဘူး။

ပဲကြီး

ပဲကြီးက ရန်ကုန်ရော မန္တလေး စျေးကွက် မှာတော့ ပဲကြီး (အသေး)က စျေးအကျပြပြီး ပဲကြီး(အလတ်) က  အရင်တပတ်ကအတိုင်း စျေးတန်း ငြိမ်နေကာ ပဲကြီး ( ကြီး)ကတော့စျေးဖွင့်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။

ပဲကြီးက ပြည်တွင်းစားသုံးမှုသာရှိလို့ စျေးနူန်းက စားသုံးမှု ၊ပြည်တွင်းဝယ်ယူမှုအပေါ်လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲ တာဖြစ်ပါတယ်။

မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်မှာ အရင်တပတ်ကအတိုင်း   ပဲကြီး ( လတ် )၅၅.၂၅ ပိဿာကို ၃၈၀၀၀၀ ကျပ် ရှိ လို့   ပဲကြီး (သေး  )က  ၃၅၀၀၀ မှ ၃၅၅၀၀ ကျပ် စျေးပေါက်လို့  အရင်တပတ်ကထက် ၁၅၀၀၀ စျေးထပ်ကျ ပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်စျေးကွက်မှာတော့အတက် အကျမရှိပဲ   ပဲကြီး (ကုန်း) တစ်ပိဿာကို ၆၄၃၀ မှ ၆၇၈၅  ကျပ် ၊ ပဲကြီး (ရွှေကျွန်း ) တစ်ပိဿာကို ၇၀၇၅ မှ ၇၄၃၅ ကျပ်နဲ့ အရက်တပတ်က စျေးတန်း မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။

AMIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *