မတ်ပဲက ဈေးကျဆင်းပေမယ့် ပဲစင်းငုံနီက တက်လာပါတယ်။

၂၃.၁.၂၀၂၄

မတ်ပဲက ဈေးကျဆင်းပေမယ့် ပဲစင်းငုံနီက တက်လာပါတယ်။ပဲလွန်းဖြူဈေး ဆက်တိုက်မြင့်တက်နေပါတယ်။ကြက်သွန်နီ ဈေး အနည်းငယ်မြင့်တက်လာပါတယ်။နှမ်းဈေး ပြန်ငြိမ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ (FAQ/RC) တစ်တင်း ၉၆၃၀၀

မတ်ပဲ (SQ/RC) တစ်တင်း ၁၀၅၃၀၀

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၁၉၀၀၀

ကုလားပဲလုံးဖြူ တစ်ပိဿာ ၅၀၀၀ မှ ၅၀၈၅

ကုလားပဲလုံးဖြူကြီး တစ်ပိဿာ ၅၂၅၀ မှ ၅၃၃၅

ပဲတီစိမ်း(ပခုက္ကူ၊ဝါးခယ်မ၊ပဲခူး၊ခရမ်းရွှေဝါ) တစ်ပိဿာ ၂၇၅၀ မှ ၃၉၁၅

ပြောင်းဆံ တစ်ပိဿာ ၁၁၅၀ မှ ၁၁၇၀

ပဲလွန်းဖြူ တစ်ပိဿာ ၃၅၅၀ မှ ၃၇၅၀

ပဲလွန်းနီ တစ်ပိဿာ ၄၂၅၀ မှ ၄၃၃၅

ပဲပုတ်(ဆီတိုး) တစ်ပိဿာ ၃၀၈၀ မှ ၃၁၂၀

ကြက်သွန်နီ တစ်ပိဿာ ၁၄၀၀ မှ ၃၀၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ တစ်ပိဿာ ၉၄၀၀ မှ ၉၅၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(အောင်ပန်း) တစ်ပိဿာ ၁၄၅၀၀ မှ ၁၆၀၀၀

ငရုတ်(ဆင်ဖြူကျွန်း) ၁၄၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀

ငရုတ်(မြစ်ဝ) တစ်ပိဿာ ၁၄၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀

မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၃၅၀၀၀၀ မှ ၃၉၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ တစ်အိတ် ၃၄၅၀၀၀ မှ ၃၉၀၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) တစ်အိတ် ၃၉၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၃၀၅၀၀၀ မှ ၃၁၀၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၂၀၀၀၀ မှ ၃၂၅၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၅၆၀၀၀ မှ ၅၆၅၀၀

မြေပဲအနီလုံးဆံ တစ်ပိဿာ ၇၅၀၀ မှ ၈၀၀၀

မြေထောက်ပဲ တစ်အိတ် ၃၆၀၀၀၀ မှ ၃၆၅၀၀၀

ပဲကြီး တစ်အိတ် ၃၀၀၀၀၀ မှ ၃၅၀၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများစီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင့်

#AMIA

#amiamarket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *