မတ်ပဲ ရောပဲစင်းငုံနီရော ဈေး ထပ်ပြီး မြင့်တက်လာပါတယ်။

၂၆.၁.၂၀၂၄

မတ်ပဲ ရောပဲစင်းငုံနီရော ဈေး ထပ်ပြီး မြင့်တက်လာပါတယ်။အခြား ပဲတွေ ဈေးအနည်းငယ်ငြိမ်‌ေပေမယ့် ပဲကြီးကတော့ ဈေး ကျဆင်းပါတယ်။နှမ်းမျိုးစုံဈေး အနည်းငယ်ပြန်တက်လာပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ (FAQ/RC) တစ်တင်း ၁၀၁၇၇၀

မတ်ပဲ (SQ/RC) တစ်တင်း ၁၁၁၀၉၅

မတ်ပဲ (Raw) တစ်ပိဿာ ၅၁၃၀ မှ ၅၁၇၀

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၂၃၃၉၅

ကုလားပဲလုံးဖြူ တစ်ပိဿာ ၄၉၁၅ မှ ၅၀၈၅

ကုလားပဲလုံးဖြူကြီး တစ်ပိဿာ ၅၁၆၅ မှ ၅၂၅၀

ကုလားပဲခြမ်း တစ်ပိဿာ ၆၃၅၀ မှ ၆၆၀၀

‌ပဲကြီး(ကုန်း၊‌ေရွှကျွန်း) တစ်ပိဿာ ၅၈၂၅ မှ ၇၀၈၀

ပဲယင်းနီ တစ်ပိဿာ ၃၅၈၀

ပြောင်းဆံ တစ်ပိဿာ ၁၁၃၀ မှ ၁၁၅၀

ပဲပုတ်(ဆီတိုး) တစ်ပိဿာ ၃၁၁၅ မှ ၃၁၃၅

ကြက်သွန်နီ (ဆိပ်ဖြူ၊မြင်းခြံ၊မြစ်သား၊မုံရွာ။တောင်တွင်း)တစ်ပိဿာ ၁၂၀၀ မှ ၃၁၀၀

ငရုတ် (ပန်းရဲ) တစ်ပိဿာ ၅၀၀၀ မှ ၁၂၅၀၀

ငရုတ်မြှားနီ တစ်ပိဿာ ၈၀၀၀ မှ ၁၂၅၀၀

မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၃၅၀၀၀၀ မှ ၃၉၀၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး) တစ်အိတ် ၃၅၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) တစ်အိတ် ၄၁၀၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၃၀၈၀၀၀ မှ ၃၁၀၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၂၅၀၀၀ မှ ၃၃၀၀၀၀

နှမ်းဝါ တစ်အိတ် ၃၁၅၀၀၀ မှ ၃၂၀၀၀၀

ပန်းနှမ်း တစ်အိတ် ၂၂၀၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၅၅၀၀၀

မြေထောက်ပဲ တစ်အိတ် ၃၆၀၀၀၀ မှ ၃၆၅၀၀၀

ပဲကြီး (လ၊သ) တစ်အိတ် ၃၀၅၀၀၀ မှ ၃၅၀၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများစီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင့်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *