မနေ့ က ဈေးမြင့်တက်လာတဲ့ မတ်ပဲက အနည်းငယ်ဈေးပြန်ကျဆင်းသွားသလို ပဲစင်းငုံနီကလည်း ဈေးကျဆင်းပါတယ်။

၁.၂.၂၀၂၄

မနေ့ က ဈေးမြင့်တက်လာတဲ့ မတ်ပဲက အနည်းငယ်ဈေးပြန်ကျဆင်းသွားသလို ပဲစင်းငုံနီကလည်း ဈေးကျဆင်းပါတယ်။နှမ်းမျိုးစုံ ငြိမ်နေသလို ပဲမျိုးစုံ လည်း ဈေးငြိမ်နေပါတယ်။ကြက်သွန်နီကတော့ ဈေးကျဆင်းပေမယ့်ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း)က ဈေးမြင့်တက်လာပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ (FAQ/RC)(၂၀၂၃) တစ်တင်း ၁၀၅၁၄၅

မတ်ပဲ (FAQ/RC)(၂၀၂၄) တစ်တင်း ၁၀၅၃၄၀

မတ်ပဲ (SQ/RC)(၂၀၂၃)တစ်တင်း ၁၁၄၃၀၀

မတ်ပဲ (SQ/RC)(၂၀၂၄)တစ်တင်း ၁၁၄၅၀၀

မတ်ပဲ (Raw) (၂၀၂၄) တစ်ပိဿာ ၅၃၃၀ မှ ၅၃၇၀

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၂၃၁၈၀

ကုလားပဲလုံးဖြူ တစ်ပိဿာ ၄၇၅၀ မှ ၄၈၃၅

ပဲတီစိမ်း တစ်ပိဿာ ၂၇၅၀ မှ ၄၄၁၅

ပြောင်းဆံ တစ်ပိဿာ ၁၁၄၀ မှ ၁၁၆၀

ကြက်သွန်နီ (ဆိပ်ဖြူ၊မြင်းခြံ၊မြစ်သား၊တောင်တွင်း)တစ်ပိဿာ ၉၀၀ မှ ၂၇၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ (အောင်ပန်း) တစ်ပိဿာ ၁၅၈၀၀ မှ ၁၇၀၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) တစ်ပိဿာ ၉၀၀၀ မှ ၉၂၀၀

ထန်းလျက် တစ်ပိဿာ ၃၈၀၀ မှ ၅၉၀၀

မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၃၆၅၀၀၀ မှ ၄၀၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး) တစ်အိတ် ၃၆၀၀၀၀ မှ ၄၀၅၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) တစ်အိတ် ၄၁၀၀၀၀ မှ ၄၁၅၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၃၂၀၀၀၀ မှ ၃၂၅၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၃၀၀၀၀ မှ၃၃၅၀၀၀

နှမ်းဝါ တစ်အိတ် ၃၂၅၀၀၀ မှ ၃၃၀၀၀၀

ပန်းနှမ်း တစ်အိတ် ၂၄၀၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၅၅၀၀၀ မှ ၅၆၀၀၀

ကုလားပဲ(V2) တစ်အိတ် ၃၀၅၀၀၀

ကုလားပဲ(၉၂၉) တစ်အိတ် ၂၈၄၀၀၀ မှ ၂၈၇၀၀၀

ပဲယင်း(သစ်)(ကြီး၊သေး) တစ်အိတ် ၁၇၀၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀၀

ပဲလွန်းပြာ တစ်အိတ် ၂၁၀၀၀၀ မှ ၂၁၅၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများစီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင့်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *