မတ်ပဲ ကရော ပဲစင်းငုံနီရော ဈေးမြင့် တက်လာပါတယ်။

၅.၂.၂၀၂၄

မတ်ပဲ ကရော ပဲစင်းငုံနီရော ဈေးမြင့် တက်လာပါတယ်။ ပဲလွန်းဈေးတွေ လည်း ဆက်တိုက်မြင့်တက်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ ဈေးအနည်း ငယ်ဈေးမြင့်တက်လာပါတယ်။ နှမ်းမျိုးစုံဈေး ပြန်လည် ကျဆင်းသွားပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ (FAQ/RC) တစ်တင်း ၁၁၂၅၅၀

မတ်ပဲ(FQ/RC) တစ်တင်း ၁၂၁၂၂၀

မတ်ပဲ(Raw) တစ်တင်း ၅၄၅၅ မှ ၅၄၉၅

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၃၄၉၅၀

ပဲတီစိမ်း တစ်ပိဿာ ၂၇၅၀ မှ ၄၅၃၀

ပဲလွန်းဖြူ တစ်ပိဿာ ၃၉၁၅ မှ ၃၉၇၀

စားတော်ပဲလုံး တစ်ပိဿာ ၆၁၆၅ မှ ၆၆၇၀

ဘိုကိတ်ပဲ တစ်ပိဿာ ၃၉၁၅ မှ ၄၀၀၀

ပဲယင်းနီ တစ်ပိဿာ ၃၉၅၀

ပဲလွန်းဖြူ တစ်ပိဿာ ၃၆၁၅ မှ ၃၉၇၀

ကြက်သွန်နီ တစ်ပိဿာ ၁၁၀၀ မှ ၂၇၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ (ကြူကုတ်) တစ်ပိဿာ ၉၀၀၀ မှ ၉၂၀၀

မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၃၅၅၀၀၀ မှ ၃၉၀၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ရိုးရိုး) တစ်အိတ် ၃၅၅၀၀၀ မှ ၃၉၀၀၀၀

နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) တစ်အိတ် ၄၁၀၀၀၀ မှ ၄၁၅၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၃၁၀၀၀၀ မှ ၃၁၅၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၃၅၀၀၀ မှ၃၄၀၀၀၀

နှမ်းဝါ တစ်အိတ် ၃၁၅၀၀၀ မှ ၃၂၀၀၀၀

ပန်းနှမ်း တစ်အိတ် ၂၄၀၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၅၅၀၀၀ မှ ၅၅၅၀၀

စားတော်ပဲ တစ်အိတ် ၂၅၅၀၀၀ မှ ၃၅၀၀၀၀

ပဲဇီးကွက် တစ်အိတ် ၁၇၅၀၀၀ မှ ၁၉၈၀၀၀

ပဲနီပြား တစ်အိတ် ၄၅၀၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများစီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင့်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *