မတ်ပဲ ရော ပဲစင်းငုံနီရော ဈေးကျဆင်းသလို ကုလားပဲဈေးကလည်း ဆက်တိုက် ပြန်ကျဆင်းနေပါတယ်။

၁၉.၃.၂၀၂၄

မတ်ပဲ ရော ပဲစင်းငုံနီရော ဈေးကျဆင်းသလို ကုလားပဲဈေးကလည်း ဆက်တိုက် ပြန်ကျဆင်းနေပါတယ်။အခြား ပဲအချို့လည်း ဈေးကျဆင်းပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း)ကလည်း ဆက်တိုက်ကျဆင်းနေသလို ငရုတ်ဈေးကလည်း ထပ်ပြီး ကျဆင်းပါတယ်၊။ နှမ်းမျိုးစုံကတေ့ာ ဈေးငြိမ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ (FAQ/RC) တစ်တင်း ၉၄၁၄၅

မတ်ပဲ(FQ/RC) တစ်တင်း ၁၀၁၅၄၅

မတ်ပဲ(Raw) တစ်ပိဿာ ၄၇၉၀ မှ ၄၈၂၅

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၂၀၅၈၀

ပဲတီစိမ်း (ဝါးခယ်မ၊ပဲခူး၊‌ခရမ်းရွှေဝါ) တစ်ပိဿာ ၂၈၃၀ မှ ၃၉၆၅

ကုလားပဲလုံးဖြူ တစ်ပိဿာ ၄၀၈၀ မှ ၄၂၅၀

ကုလားပဲလုံးဖြူကြီး တစ်ပိဿာ ၄၂၅၀ မှ ၄၄၂၀

ကုလားပဲခြမ်း တစ်ပိဿာ ၅၈၅၀ မှ ၆၁၀၀

ပဲလွန်းနီ တစ်ပိဿာ ၃၅၈၀ မှ ၃၇၂၀

ဘိုကိတ်ပဲ တစ်ပိဿာ ၃၄၁၅ မှ ၃၅၀၀

ကြက်သွန်နီ (ဆိပ်ဖြူ၊မြစ်သား၊တောင်တွင်း၊မြင်း) တစ်ပိဿာ ၁၉၀၀ မှ ၃၃၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) တစ်ပိဿာ ၁၀၀၀၀ မှ ၁၀၃၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း) တစ်ပိဿာ ၈၀၀၀ မှ ၉၅၀၀

ငရုတ်(ဆင်ဖြူကျွန်း) တစ်ပိဿာ ၁၁၀၀၀ မှ ၁၁၅၀၀

ငရုတ်(မြစ်ဝ) တစ်ပိဿာ ၁၀၀၀၀

မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်

နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၃၅၅၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀၀

နှမ်းဖြူ ရိုးရိုး တစ်အိတ် ၃၆၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀၀

နှမ်းဖြူဂျပန် တစ်အိတ်၄၀၀၀၀၀ မှ ၄၁၀၀၀၀

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၂၉၀၀၀၀ မှ ၂၉၅၀၀၀

နှမ်းနီ တစ်အိတ် ၃၂၅၀၀၀ မှ ၃၃၀၀၀၀

နှမ်းဝါ တစ်အိတ် ၃၂၀၀၀၀ မှ ၃၂၅၀၀၀

ပန်းနှမ်း တစ်အိတ် ၁၈၀၀၀၀ မှ ၁၈၂၀၀၀

စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၅၀၅၀၀ မှ ၅၁၀၀၀

မြေထောက်ပဲ တစ်အိတ် ၂၈၀၀၀၀ မှ ၃၂၀၀၀၀

စားတော်ပဲ တစ်အိတ် ၂၄၂၀၀၀ မှ ၂၈၀၀၀၀

စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး/ကသဲ) တစ်အိတ် ၁၄၀၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀၀

ပဲဇီးကွက်(ဗမာ) တစ်အိတ် ၁၄၅၀၀၀ မှ ၁၅၃၀၀၀

မြေပဲအနီလုံးဆံ တစ်ပိဿာ ၇၄၀၀ မှ ၈၃၀၀

ပဲနီပြား တစ်အိတ် ၂၀၀၀၀၀ မှ ၂၀၅၀၀၀

ပဲယင်းနီ တစ်အိတ် ၁၇၅၀၀၀ မှ ၁၈၉၀၀၀

တောင်သူဦးကြီးများစီးပွားတိုးတက်ပါစေရှင့်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *