မတ်ပဲ ရော ပဲစင်းငုံနီရော ဈေးတက်ပါတယ်။

၁.၄.၂၀၂၄

မတ်ပဲ ရော ပဲစင်းငုံနီရော ဈေးတက်ပါတယ်။ကုလားပဲဈေးတွေလည်း တက်ပါတယ်။ထောပတ်ပဲ ဈေးတွေလည်း တက်ပါတယ်။ ငရုတ်ကြက်သွန်ဈေးတွေကတော့ ကျဆင်းပါတယ်။ထန်းလျက် ဈေးတွေလည်း ဆက်တိုက် ကျဆင်းပါတယ်။ ပုသ်နေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် နယ်ကုန်စည်ဒိုင် အများစုပိတ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်ဘုရင့်နောင်

မတ်ပဲ (FAQ/RC)တစ်တင်း ၉၇၇၅၀

မတ်ပဲ(FQ/RC) တစ်တင်း ၁၀၅၆၃၀

မတ်ပဲ(Raw) တစ်ပိဿာ ၄၉၀၀ မှ၄၉၃၅

ပဲစင်းငုံနီ တစ်တင်း ၁၂၂၁၉၀

ပဲတီစိမ်း(ဝါးခယ်မ၊ပဲခူး၊‌ခရမ်းရွှေဝါ) တစ်ပိဿာ ၂၈၃၀ မှ ၃၈၈၀

ကုလားပဲလုံးဖြူတစ်ပိဿာ ၄၁၆၅ မှ ၄၃၃၀

ကုလားပဲလုံးဖြူကြီး တစ်ပိဿာ ၄၂၅၀ မှ ၄၄၁၅

ထောပတ်ပဲ တစ်ပိဿာ ၅၃၉၀

ပဲယင်းနီ တစ်ပိဿာ ၃၀၀၀

ပဲလွန်းဖြူ တစ်ပိဿာ ၃၂၀၀ မှ ၃၃၃၅

ကုလားပဲခြမ်း တစ်ပိဿာ ၅၅၀၀ မှ ၅၈၀၀

ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ၊မြစ်သား၊တောင်တွင်း၊မုံရွာ) တစ်ပိဿာ ၁၇၀၀ မှ ၃၁၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) တစ်ပိဿာ ၁၀၃၀၀ မှ ၁၀၅၀၀

ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း) တစ်ပိဿာ ၇၂၀၀ မှ ၈၅၀၀

ငရုတ်(ဆင်ဖြူကျွန်း) တစ်ပိဿာ ၉၀၀၀ မှ ၉၅၀၀

ငရုတ်(ပန်းရဲ) တစ်ပိဿာ ၅၀၀၀ မှ ၅၅၀၀

ငရုတ်(မြှားနီ ) တစ်ပိဿာ ၄၈၀၀ မှ ၅၂၀၀

ထန်းလျက် တောင်သာမလိုင် တစ်ပိဿာ ၄၀၀၀

ပြည်ကုန်စည်ဒိုင်

မတ်ပဲ တစ်တင်း ၉၆၅၀၀

ကုလားပဲ(ဟော်လန်) တစ်တင်း ၈၃၀၀၀

ကုလားပဲ(မြကြေး) တစ်တင်း ၈၆၀၀၀

ပဲကြီး(ရွှေကျွန်း/ကုန်းပဲ) တစ်တင်း ၉၀၀၀၀ မှ ၉၃၀၀၀

ဘိုကိတ်ပဲ တစ်တင်း ၆၂၀၀၀

စားတော် ပဲကျွန်း တစ်တင်း ၉၀၀၀၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *