ပိတ်ရက် ပဲဈေးငြိမ်

နှမ်းဈေးအနည်းငယ်ပြန်တက်လာပါတယ်။ပန်းနှမ်းကတော့ ဆက်တိုက်တက်ပါတယ်။ပဲဈေးတွေကတော့ ဈေးငြိမ်ပါတယ်။ပြောင်းဈေး အနည်းငယ်ကျပါတယ်။

မန္တလေး

နှမ်းညို တစ်အိတ် ၂၆၅၀၀၀
နှမ်းနက်(စမုံ) တစ်အိတ် ၂၆၅၀၀၀ မှ ၂၉၅၀၀၀
ပန်းနှမ်း တစ်အိတ် ၁၈၅၀၀၀ မှ ၁၉၀၀၀၀
စီပီပြောင်း တစ်အိတ် ၆၁၀၀၀
နံနံစေ့ တစ်တင်း ၄၈၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀
စမုန်စပါး တစ်ပိဿာ ၉၅၀၀ မှ ၁၀၀၀၀
အနီလုံးဆံ တစ်ပိဿာ ၇၁၀၀ မှ ၇၇၀၀
စားတော်ပဲ တစ်အိတ် ၁၇၈၀၀၀ မှ ၃၅၀၀၀၀

မုံရွာ

မြေပဲလုံးဆံနီ တစ်ပိဿာ ၇၂၀၀ မှ ၇၃၀၀
စီပီပြောင်း တစ်တင်း ၂၀၃၀၀
ကုလားပဲ(၉၂၉) တစ်တင်း ၇၁၀၀၀
ကုလားပဲ(ဗွီတူး) တစ်တင်း ၇၂၅၀၀
ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) တစ်တင်း ၆၇၀၀၀
မတ်ပဲ တစ်တင်း ၆၉၅၀၀
ပဲကြီး တစ်တင်း ၈၆၀၀၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *