မိုးစပါးသစ်ပေါ်ချိန် တရုတ်တင်ပို့မှုမရှိသော်လည်း ပြည်တွင်း ဆန်ဈေး၊ စပါးဈေး အနည်းမြင့်တက်

မိုးစပါးအသစ်ပေါ်ချိန် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆန်နှင့် ဆန်ကွဲ တင်ပို့ရောင်းချမှု ရပ်ဆိုင်းနေသော်လည်း…

ဆက်ဖတ်ရန်