မည်သည့် အခြေအနေရှိသည့် စပါးမျိုးကို ’မျိုးသန့်’ ဟု ခေါ်ဆို မည်နည်း

တစ်ခြားမျိုးများ ရောနှော အပါဝင်ဘဲ မိမိအသုံးပြုမည့် မျိုးချည့်ပါဝင်သော မျိုးကို’မျိုးသန့်’ဟုခေါ်ဆို…

ဆက်ဖတ်ရန်

မည်သည့် စပါးမျိုးကို ’မျိုးကောင်း’ဟု ခေါ်ဆိုမည်နည်း?

စမ်းသပ်မှု အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်၊ သုတေသနပြုပြီး အမျိုးသားမျိုးစေ့ ကော်မီတီ…

ဆက်ဖတ်ရန်