မိုးရာသီ အစိုတမန်း တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ ချစိုက်စပါး (Wet seeded rice) အတွက် မြေသြဇာ ကျွေးသင့် သည့် အချိန်များ

မိုးရာသီတွင် အစိုတမန်းပြင်၌ တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ စိုက်စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးသော စပါးခင်းအတွက်…

ဆက်ဖတ်ရန်

မိုးရာသီပျိုးထောင် စိုက်စပါး (Transplanted rice) အတွက်မြေသြဇာကျွေး သင့်သည့် အချိန်များ

မိုးရာသီတွင် ပျိုးထောင် ကောက်စိုက် စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးသော စပါးခင်း…

ဆက်ဖတ်ရန်

ဓါတ်မြေသြဇာကို အကျိုးသက်ရောက်မှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အသုံးပြုရေး

စပါးစိုက်ပျိုး ရာတွင် ဓါတ်မြေသြဇာကို အကျိုးသက်ရောက်မှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အသုံးပြုရန်…

ဆက်ဖတ်ရန်

စပါးနှစ်ကြိမ် ရွှေ့ပြောင်း ကောက်စိုက်သည့် စနစ်

ရေကြီး‌ရေလွှမ်းဖြစ်ပေ်လေ့ရှိသည့် ဒေသ များတွင် စပါးအောင်မြင်စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် နည်း…

ဆက်ဖတ်ရန်

ရေကြီးကွင်းဒေသ၌ စနစ်သစ် စပါးပျိုးထောင်ပြုစု ဂရုစိုက်နည်း

ရကှေီးကှငှးဒသေ၌ စပါးစိုကပှှိုးရာတှငှ အသုံးပှုမည့ှ ပှိုးပငသှညှ ပုံမှနဒှသမှေား၌ စိုကပှှိုးမည့ှ…

ဆက်ဖတ်ရန်

ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး၍ မျိုးသန့်ပွားများနည်း

ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး၍ မျိုးသန့်ပွားများနည်း ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး၍ မျိုးသန့်ပွားများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထားနိုင်ရန်၊…

ဆက်ဖတ်ရန်